Asset Infinity Thailand
  • ไม่ว่าทรัพย์สินของคุณจะอยู่ที่ไหน ก็ตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

                                                                                ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์บนคลาวด์

    นัดหมายสาธิตการใช้งาน
    ทดลองใช้ฟรี

จัดการทุกย่างง่ายๆ ด้วย โปรแกรมติดตามสินทรัพย์

เราเข้าใจธุรกิจของคุณ ไม่ว่าจะเป็นตรวจติดตามเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ สร้างบาร์โค้ด หรืองานซ่อมบำรุง   

รู้ทุกเรื่องราวของสินทรัพย์ – ตลอดเวลา

รู้ความเคลื่อนไหวว่าสินทรัพย์ต่างๆ ได้ถูกจัดสรรไปให้ใคร หรือใครเป็นผู้เช่าไปใช้งาน เป็นระยะเวลานานเท่าใด ด้วยระบบจัดการที่เข้าถึงรายละเอียดของสินทรัพย์ ขจัดปัญหาการสูญหาย

รูปแบบการจัดการแบบ one-view-solution – เข้าถึงข้อมูลได้ไม่ตกหล่น

ด้วยรายงานพร้อมใช้ที่ติดตั้งมากับโปรแกรม ผู้ใช้งานสามารถที่จะตรวจดูสถานะ สภาพและสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ได้สะดวกรวดเร็ว

งานซ่อมบำรุง - กลายเป็นเรื่องง่าย

กำหนดตารางการบริการและงานซ่อมบำรุงรวมไปถึงติดตามตรวจสอบความคืบหน้าของงาน สัญญาจ้างและค่างวด. นอกจากนี้ยังติดตามตรวจสอบกำหนดการ ยืม-คืน ของสินทรัพย์ปล่อยเช่าระยะสั้น-ยาว รวมไปถึงสินทรัพย์ที่จัดสรรให้บุคคลอื่นถือครองชั่วคราว   

ดูแลครอบคลุมในทุกกิจการของคุณ

โปรแกรมมีความสามารถสูงสามารถนำไปใช้งานได้กับธุรกิจหลายประเภท เช่น กีฬา การผลิต ธุรกิจการบริการ การศึกษา และงานบริการฉุกเฉินต่างๆ

ทรงประสิทธิภาพแต่เรียบง่าย

การติดตามสินทรัพย์ควรทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ซับซ้อน

ระบบช่วยเหลือ Knowledge base   

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลช่วยเหลือและวิดีโอสอนการใช้งานได้ด้วยตัวเองตลอดเวลา พร้อมทั้งบริการช่วยเหลือผ่านทางอีเมลและโทรศัพท์ตลอด 24 ชั่วโมง   

รายงานและกราฟ

โครงสร้างรายงานที่เรียบง่ายทำให้เข้าถึงความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ทันท่วงที

ระบบจัดการบนคลาวด์และการป้องกันเต็มรูปแบบ

โปรแกรม แอสเซต อินฟินิตี้ ปฏิบัติการบน Microsoft Azure ซึ่งมี up-time ถึง 99.9% พร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยสูงระดับองค์กร

ฟังชั่นส์การใช้งาน

การติดตามสินทรัพย์ควรทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ซับซ้อน

ตรวจติดตามและบริหารจัดการสินทรัพย์

งานซ่อมบำรุง

จัดการแก้ปัญหาเรื่องเร่งด่วน

จัดซื้อ

จัดการวัสดุคงคลัง

ตรวจนับทรัพย์สิน

บันทึกการใช้งานสาธารณูปโภค

กำหนดผู้ใช้งาน

ตรวจจับด้วย RFID

ตรวจสอบสินทรัพย์ด้านไอที

ตรวจติดตามทางภูมิศาสตร์

ใช้งานได้กับ Android และ iOS

เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์องค์กร

ระบบความปลอดภัยมาตรฐาน

ได้รับความเชื่อถือจากหลายร้อยองค์กรทั่วโลก

เสียงจากผู้ใช้งานจริง

ตัวอย่างการใช้งานในธุรกิจ 

การติดตามสินทรัพย์ควรทำได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ต้องไม่ซับซ้อน

โซลูชั่นส์

ตรวจติดตามสินทรัพย์ด้านไอที

บันทึกการรับเข้า-ส่งออก

รายงานการชำรุด

การซ่อมบำรุงโรงงาน

บันทึก ติดตามอุปกรณ์ให้เช่า

ตรวจติดตามสินทรัพย์ถาวร

บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์

ตรวจสอบมาตรฐานโปรแกรม

บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร

อุตสาหกรรม

การผลิต

สุขภาพ

บริการ

การบริหารจัดการอาคาร

อาหารและเครื่องดื่ม

การศึกษา

สาธารณูปโภค

อุตสาหกรรม

ธนาคาร

สื่อ

เทคโนโลยี

กีฬาและสุขภาพ

ราชการ

องค์กรไม่หวังผลกำไร

น้ำมันและก๊าซ

Sign up for Asset Infinity today
Start your 14-day free trial. No credit card required. No strings attached.

ทดลองใช้ฟรี